HISTORIJA | Mart 10, 2023

10 zanimljivosti o Tvrtku Kotromaniću, prvom kralju srednjovjekovne Bosne

Stjepan Tvrtko I Kotromanić bio je bosanski ban a zatim i prvi bosanski kralj. On se smatra jednim od najvećih srednjovjekovnih vladara Bosne. U toku njegove vladavine Bosna je doživjela najveći politički, vojni, teritorijalni, i privredni uspon i razvitak društva. U nastavku teksta donosimo vam neke zanimljivosti o njemu i njegovom životu.

10 zanimljivosti o  Tvrtku Kotromaniću, prvom kralju srednjovjekovne Bosne

Stjepan Tvrtko I Kotromanić bio je bosanski ban a zatim i prvi bosanski kralj. On se smatra jednim od najvećih srednjovjekovnih vladara Bosne. U toku njegove vladavine Bosna je doživjela najveći politički, vojni, teritorijalni, i privredni uspon i razvitak društva. U nastavku teksta donosimo vam neke zanimljivosti o njemu i njegovom životu.

Tvrtko je na bosansko prijestolje došao kao petnaestogodišnji dječak 1353. godine.

Po pravilu, nakon smrti bana Stjepana II bansku čast je trebao preuzeti Tvrtkov otac, knez Vladislav. Ali on je bio teško bolestan, pa je nasljedna prava prenio na Tvrtka. Tako je Tvrtko vladao kao ban pod regenstvom oca. Vladislav je već sljedeće godine preminuo, tako da je Tvrtkov regent postala kneginja Jelena Šubić.

Tvrtko je bio potomak tri vladarske dinastije - bosanske, hrvatske i srpske.

On je patrilinearno bio potomak bosanske vladarske porodice Kotromanića, a njegova majka je bila patrilinearno potomak hrvatske vladarske porodice Šubića. Majka njegovog oca, Jelisaveta Nemanjić, bila je kćerka srpskog kralja, čija je majka bila potomak dinastije Anžuj porijeklom iz Napulja, i ugarske princeze, čija je majka bila kćerka poglavara turskog plemena Kumana.ž

Tvrtko Kotromanić bio je prvi bosanski kralj.

Krunisanje kralja Tvrtka I Kotromanića je izvršeno 26. Oktobra 1377. Godine. Kako Dubravko Lovrenović navodi “Prvog bosanskog kralja okrunio je djed, odnosno episkop ili poglavar šizmatičke Crkve bosanske u mjestu Mile, a to su današnji Arnautovići kod Visokog. Krunisanje se izvršilo u crkvi svetoga Nikole i značaj jednog takvog političkog događaja je nesporan.”

Pozante su nam tri titule kralja Tvrtka Kotromanića

1353-1377: Tvrtko, milošću Božijom ban bosanski
1377-1390: Stefan Tvrtko, po milosti gospoda Boga kralj Srbljem, Bosni, Primorju, Humsci zemlji, Donjim krajem, Zapadnim stranam, Usori, Soli i Podrinju i k tomu
1390-1391: Stefan Tvrtko, po milosti gospoda Boga kralj Srbljem, Bosni, Primorju, Humsci zemlji, Dalmaciji, Hrvatom, Donjim krajem, Zapadnim stranam, Usori, Soli i Podrinju i k tomu.

Historiji nije poznato koliko djece je imao kralj Tvrtko I Kotromanić

Znamo da je 1374. godine oženio Doroteju Bugarsku, kćerku bugarskog cara Ivana Stracimira i Ane Vlaške. Samo se za jednu osobu sa sigurnošću zna da je sin Tvrtka I, a to je, Stjepan Tvrtko II Tvrtković. On je možda zakoniti sin s kraljicom Dorotejom, a možda i vanbračni sin prvog bosanskog kralja. Historičari smatraju da je Tvrtko I Kotromanić otac sljedećih historijskih ličnosti:
Stjepan Ostoja, koji se gotovo bez sumnje smatra Tvrtkovim vanbračnim sinom i koji je postao kralj Bosne.
Vuk Banić, koji je možda bio vanbračni sin Tvrtka I i neke Grubače, ali možda i sin Tvrtkovog brata Vuka, i koji se s Tvrtkom II borio za bosansku krunu.
Jelena, koju Chronicon Polono-Silesiacum naziva Tvrtkovom kćerkom, a koja se udala za opavskog vojvodu Przemeka I.

Prvi vladar Bosne koji je krenuo u protivnapad na susjednje zemlje.

Nakon što je Bosna godinama bila meta njihovih napada. U svojim je osvajanjima Tvrko I je bio više nego uspješan. Pohod na Crnu Goru okončao je osvajanjima teritorija sve do Kotora. Potom se okrenuo prema Srbiji i stigao do Sjenice u današnjem Sandžaku. 

Tvrtkova vojska učestvovala u Kosovskom boju
Bosanska vojska učestvovala je i u Kosovskom boju na strani srpskog kneza Lazara, koji je Tvrtka  molio za pomoć. Bosanska vojska je izborila pobjedu nad turskom vojskom na lijevom krilu gdje se borila i u domovinu se vratila sa neznatnim gubicima.

Kralj Tvrtko I Kotromanić je osnivač Herceg Novog

Tvrtko je naročito išao za tim, da Bosna dobije svoj izlaz na more i da se odvoji zavisnosti od dubrovačke luke. Zbog toga je on 1382. godine podigao grad Sveti Stefan kao utvrđeno pristanište u Dračevici u Bokokotorskom zaljevu. Prvobitno ime je bilo Sveti Stefan ali je grad poslije nekog vremena dobio naziv Castrum Novi (Novi), s obzirom da je bio nov u odnosu na ostale u okruženju. Grad Sveti Stefan, Castrum Novi, je jezgro današnjeg Herceg Novog.

Vladao je najvećom teritorijom Bosne u historiji

Vladao je na teritoriji koja se prostirala od Novigrada i Zrmanje na zapadu (u današnjoj Hrvatskoj), do Prijepolja, Sjenice, Nikšića i Kotora na istoku, od Save na sjeveru pa do dalmatinskih ostrva Korčule, Hvara i Brača na jugu.

Umro je iznenada u 53. godini života

Tvrtko I je umro neočekivano 10. marta 1391. godine. Sahranjen je u Crkvi sv. Nikole u naselju Mile. Arheolozi su njegov grob zatekli u izuzetno dobrom stanju; preko kamenog lijesa još uvijek je bio prebačen kraljevski plašt s grbovima izvezenim u zlatnom brokatu.