HISTORIJA | Decembar 6, 2021

Apologija UZP-a: Lažiranje dokumenata o rušenju Starog mosta u Mostaru

Mnogi krivotvoreni dokumenti iznošeni su pred svjetskim sudovima kao dokazni materijali odbrane raznoraznih ratnih zločinaca kako sa srpske, tako i sa hrvatske strabe, a jedna od najpoznatnijih ratnih krivotvorina svakako je dokument datiran na 7.11.1993. godine u kojem navodno, "komandant" 4. Korpusa Armije RBiH, rahmetli Arif Pašalić izdaje naredbu za "uništenje Starog mosta u propagandne svrhe" borcima "1. mostarske brigade".

Apologija UZP-a: Lažiranje dokumenata o rušenju Starog mosta u Mostaru

Mnogi krivotvoreni dokumenti iznošeni su pred svjetskim sudovima kao dokazni materijali odbrane raznoraznih ratnih zločinaca kako sa srpske, tako i sa hrvatske strane, a jedna od najpoznatnijih ratnih krivotvorina svakako je dokument datiran na 7.11.1993. godine u kojem navodno, "komandant" 4. Korpusa Armije RBiH, rahmetli Arif Pašalić izdaje naredbu za "uništenje Starog mosta u propagandne svrhe" borcima "1. mostarske brigade".

UZP apologija koristi ovaj "historijski dokument" kao primarni dokaz u odbrani svoje sulude teoriju kako je Armija RBiH uništila Stari most u Mostaru. Na prvi pogled, ovaj dokument izgleda stvarno, kao original iz komande 4. korpusa, ali detaljnijom analizom lahko se da zaključiti o kakvom jadnom pokušaju lažiranja se ovdje radi.

1. Dokument je datiran na 7.11.1993, a navodni potpisnik istog je Arif Pašalić, komandant 4. korpusa ARBiH. Arif Pašalić je obavljao funkciju komandanta 4. korpusa ARBiH do 6.11.1993. te kao neko ko nije na dužnosti komandanta na dan 7.11.1993. nije mogao biti potpisnik ovog dokumenta. Arifa Pašalića je na mjestu komandant 4. korpusa ARBIH, 6.11.1993. zamijenio Sulejman Budaković - Tetak.

2. Arif Pašalić kao ni bilo koji drugi komandant i oficir Armije RBIH sigurno se nije potpisivao na hrvatskom jeziku kao "zapovjednik", već isključivo kao komandant.

3. Arif Pašalić, tj. Sulejman Budaković sigurno su znali imena jedinica i brigada kojima su komandovali. Na dan 7.11.1993. godine u Mostaru ne postoji jedinica pod nazivom "1.mostarska brigada", takva jedinica je zaista postojala ali je ona mnogo ranije preimenovana u 41. mostarsku slavnu brigadu te nije mogla u službenim dokumentima biti zavedena pod starim imenom.

To su samo tri glavne i najlakše uočljive stvari koje bez sumnje upućuju na to da se ovdje radi o klasičnoj podvali kojom se pokušava prebaciti krivica sa snaga HVO-a koje su granatiranjem uništile simbol Mostara. Postoji i više nego dovoljno dokaza, iskaza svjedoka, očevidaca kao i video snimaka na kojima se jasno vidi ko je i kada gađao i srušio mostarski Stari most.

Krivotvorina koju i danas hrvatska propaganda koristi s ciljem prebacivanja odgovornosti na branioce Mostara