HISTORIJA | Januar 12, 2022

Bunska džamija: Najmlađa potkupolna džamija iz osmanskog perioda u Bosni i Hercegovini

Na Buni, oko 200 metara sjeverno od svog ljetnikovca i nedaleko od desne obale rijeke Bune, podigao je Ali-paša jednu omanju, lijepu džamiju. Iz kronograma od pet stihova, koji je bio uklesan ja kamenoj ploči iznad ulaznih vrata, vidi se da je sagrađena 1265. hidžretske, odnosno 1848/1849. godine.

Bunska džamija: Najmlađa potkupolna džamija iz osmanskog perioda u Bosni i Hercegovini

Ali-paša Rizvanbegović rođen je u Stocu 1783. godine. U rodnom mjestu je proveo svoju mladost, te je kasnije, nakon borbi s braćom, postao kapetan grada Stoca, kojim je upravljao od 1813. do 1833. godine. Za lojalnost osmanskom sultanu za vrijeme Bosanskog ustanka, imenovan je vezirom Hercegovine 1833. godine, te je gotovo samostalno upravljao novoosnovanim Hercegovačkim ejaletom sve do svoje smrti 1851. godine.

Na Buni, oko 200 metara sjeverno od svog ljetnikovca i nedaleko od desne obale rijeke Bune, podigao je Ali-paša jednu omanju, lijepu džamiju. Iz kronograma od pet stihova, koji je bio uklesan ja kamenoj ploči iznad ulaznih vrata, vidi se da je sagrađena 1265. hidžretske, odnosno 1848/1849. godine.

Džamija je sagrađena od tesanog kamena i presvođena je jednom većom i tri male kupole nad predvorjem poduprtim zidovima i sa dva kamena stuba. S desne strane se nalazi oktagona, kamena munara visoka oko 18 metara. Do ulaza na munaru, vode kamene stepenice smještene uz zid džamije. Džamija Ali-paše Rizvanbegović je najmlađa potkupolna džamija sagrađena u Bosni i Hercegovini za vrijeme osmanske vlasti.

Prvi imam džamije bio je Hadži hafiz Sulejman ef. Husedžinović, kojega je Ali-paša doveo iz Banja Luke i ovu dužnost je obavljao sve do smrti 1886. godine. Prvi mujezin bio je Ibrahim Čerkez, a poslije njega Mustafa Hrle. Imam je imao platu od  pet groša dnevno. Bio je zadužen da svaki dan i prilikom svake džume i bajrama prouči po jedan Jasin za vakifovu dušu i duše njegovih roditelja.

Za izdržavanje džamije zavieštao je Ali-paša na Buni u mostarskom kadiluku sve maslinjake, vinograde, bašče, kuće i sve stupe i mlinice sa svim priborom.

Ova džamija je bila popravljana više puta. Prvi put je temeljito popravljena 1898. godine nakon oštećenja prouzrokovanog udarom groma, tada je izmijenjeno olovo na njoj, a munara joj je do šerefe prezidana pa je ostala manja. Također je popravljana i 1922. godine kada je usljed snažnih udara vjetra oštećen krov na glavnoj kupoli. Srušena je od strane HVO-a 1993. godine, a obnovljena je 2008. godine