HISTORIJA | Januar 6, 2022

Godišnjica rođenja Sefera Halilovića - prvog načelnika Glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine

Na današnji dan 1952. godine rođen je prvi načelnik Glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine Sefer Halilović.

Godišnjica rođenja Sefera Halilovića - prvog načelnika Glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine

Na današnji dan 1952. godine rođen je prvi načelnik Glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine Sefer Halilović. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u svom rodnom Prijepolju, da bi dalje školovanje nastavio na Vojnim akademijama u Beogradu i Zadru. Na službi je također bio u Mostaru, Vinkovcima te Đakovu.

Početkom ratnih dejstava po Hrvatskoj, neslaganjem sa politikom tadašnjeg generalštaba kao i zbog srbiziranja vojske, Sefer Halilović napušta JNA 13.9.1991.godine odlaskom iz Komandno-štabne akademije u Beogradu. Prilikom napuštanja JNA Sefer Halilović je imao čin majora.

Dolaskom u Sarajevo, Halilović se uključuje u rad Patriotske lige, te postaje glavni planer i autor šeme odbrane grada Sarajeva, koja je na sastanku u decembru 1991.godine odobrena od strane predsjednika Predsjedništva RBIH Alije Izetbegovića. Dana 25.5.1992. godine Sefer Halilović je postavljen za komandanta Teritorijalne odbrane RBIH. Pod njegovim rukovođenjem TO RBIH, prerasta u Armiju RBIH, tada organizovanu u pet korpusa, sa preko 200.000 vojnika.

Armija se ustrojava sa Štabom vrhovne komande, korpusima, operativnim grupama, brigadama, bataljonima i specijalnim jedinicama. Takva struktura se neće bitno mijenjati do kraja rata. Sefer Halilović postaje načelnik Glavnog štaba (komandant) Armije RBIH - najviša funkcija u modernim vojskama svijeta. Na ovoj funkciji general Sefer Halilović ostaje sve do juna 1993.godine kada ga na toj funkciji mijenja general Rasim Delić. Sefer Halilović nakon toga postaje zamjenik načelnika Glavnog štaba Armije RBIH.

Nakon rata 1996.godine Sefer Halilović osniva Bosanskohercegovačku patriotsku stranku-BPS, čiji je predsjednik i danas. Obavljao je funkciju ministra za socijalna pitanja, raseljena lica i izbjeglice u vladi FBIH. U septembru 2001.godine Haški tribunal ga je optužio za zločine koje su odmetnuti pripadnici Armije RBIH počinili u Grabovici i Uzdolu, a u novembru 2005.godine oslobođen je svih optužbi, te se vraća u Sarajevo. Nakon povratka izabran je u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Također je bio kandidat za člana predsjedništva iz reda Bošnjačkog naroda. Jedini je časnik generalskog ranga na prostoru bivše Jugoslavije, koji je oslobođen svih optužbi pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu.