HISTORIJA | Novembar 11, 2022

Godišnjica smrti Edine Čamdžić, bosanske heroine koja nije htjela živa četnicima u ruke

Na današnji dan, 10. novembra 1993. god. u Zubetima kod Vareša poginula je Edina Čamdžić. Jedna od trinaest neustrašivih kćerki naše Domovine, dobitnica Zlatnog ljiljan.

Godišnjica smrti Edine Čamdžić, bosanske heroine koja nije htjela živa četnicima u ruke

Na današnji dan, 10. novembra 1993. god. u Zubetima kod Vareša poginula je Edina Čamdžić. Jedna od trinaest neustrašivih kćerki naše Domovine, dobitnica Zlatnog ljiljan.

Rođena je 4. juna 1972. godine u Kladnju, imala je samo 21 godinu kada je poginula. Završila Srednju veterinarsku školu u Živinicama, a potom je upisala Veterinarski fakultet u Sarajevu.

Početkom rata i dolaskom izbjeglica iz Istočne Bosne u Kladanj, Edina se angažuje u pomaganju i prihvaćanju izbjeglica. A konačnu odluku o pristupanju u redove Armije Bosne i Hercegovine donosi prilikom odlaska vojnika u pomaganje odbrani Gradačca. Gdje se i ona dobrovoljno priključuje i odlazi u Gradačac.

Gdje je dokazala svoju hrabrost u borbi u Požarikama. Kada je ostavši sama u rovu nakon ranjavanja njenog druga Edina, preuzela je njegov RPG i nanišanila na jedan od pet tenkova koji su se približavali našim linijama. Opalila je i ostvarila pun pogodak. Stali su ostali tenkovi i ubrzano se vratili natrag.

Kladanjska 121. brdska brigada, učestvuje u oslobađanju Vareša i u borbama na Nišićkoj visoravni. Zajedno sa svojim saborcima u tim borbenim dejstvima učestvuje i Edina.

Prema riječima Sadika, Edininog babe. „Na Nišićkoj visoravni bio je nesporazum sa oznakama na uniformama vojnika. I pošto se desilo da su slične oznake bile na neprijateljskim vojnicima, susreli su se ali vrlo brzo su shvatili o čemu se radi. Kada su oni viknuli da bace oružje, ona je imala kašikaru zakačenu za pojasom i pošto smo i ja, i ona i njen brat dogovorili da u akcijama ispravimo osigurač, da se lahko može izvući, ona je to i uradila. Izvukla ga je i aktivirala.“ Ubivši pri tome i dvojicu neprijateljskih vojnika.

Iza Edine je ostala i dvogodišnja kćerka Alba.

Edini je, posthumno, 5. aprila 1994. godine odlikovana Zlatnim ljiljanom. Također je posthumno odlikovana i „Ordenom zlatnog grba“ odnosno „Medaljom za hrabrost“.

Ukopana je na mezarju u Kladnju. Jedan vrtić u Kladnju nosi ime po njoj.