HISTORIJA | Januar 24, 2023

Godišnjica zločina nad Bošnjacima Hera: Pripadnici HVO-a na zvjerski način ubili 36 civila

Na današnji dan, 24. januara 1994. godine u Herama, nedaleko od Prozora, pripadnici 175. brigade HV-a i pripadnici  HVO brigade “Rama” izvršili su stravičan zločin nad bošnjačkim civilnim stanovništvom.

Godišnjica zločina nad Bošnjacima Hera: Pripadnici HVO-a na zvjerski način ubili 36 civila

Na današnji dan, 24. januara 1994. godine u Herama, nedaleko od Prozora, pripadnici 175. brigade HV-a i pripadnici  HVO brigade “Rama” izvršili su stravičan zločin nad bošnjačkim civilnim stanovništvom.

U opsežnoj akciji, nakom ulaska snaga HVO-a u selo, pobijeno je cijelo stanovništvo koje se u tim momentima nalazilo u Herama. Na zvjerski način ubijeno je čak 36 osoba, među kojima su bile i dvije žene hrvatske nacionalnosti. Među ubijenim je bilo i djece i staraca, a pojedina su tijela zvjerski masakrirana.

Mjesto Here je do popisa 1991 godine naraslo na 55 domaćinstava sa 317 stanovnik, od kojih je njih 270 stalno boravilo i živjelo u Selu.  Danas je ta slika, nažalost, mnogo drugačija, te u selu živi oko 35 porodica. Znatan dio porodica se odselio u gradove Bugojno, Mostar, a neki i izvan granica Bosne i Hercegovine.Iako mnogi hrvatski portali pišu kako se napad na Here (24.1.1994. godine) dogodio zbog napada Armije RBiH na Uzdol (14.9.1993. godine), ipak, činjenice govore drugačije.

S ciljem potpunog progona Bošnjaka sa područja općine Prozor, pripadnici HVO-a su, prije događanja na Uzdolu, u potpunosti uništila sljedeća mjesta: Lapsunj, Družinovići, Varvara, Kovačevo Polje, Orašac, Donji Višnjani, Gornji Višnjani, Gorica, Škrobućani, Tolovac, Paroš, Parcani, Lizoperci, Tošćanica, Grevići, Klek, Heljdovi, Donje Krančiće, te dijelove Prozora, Borovnice, Paljika, Gračaca, Duga, Gračanice, Gornjih Krančića, Ustirame, Kućana, Luga, Ljubunaca, Donje Vasti,  sela Blace u kojima su  živjeli Bošnjaci.

Na desetine civila je ubijeno ili ranjeno, silovano je desetine Bošnjakinja, a imovina spaljena, uništena i opljačkana.U toku 1993. HVO je izvršio skoro potpuno protjerivanje bošnjačkog stanovništva sa okupirane teritorije. Vojno sposobni Bošnjaci su deportovani u logore u Prozoru ili zapadnoj Hercegovini.

31. jula 1993. pripadnici vojne policije  tzv.HVO brigade “Rama” su iz logora u Srednjoškolskom centru u Prozoru izveli 54 Bošnjaka i koristili ih kao živi štit na Crnom Vrhu (Makljen) protiv pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, koje su povezali u dvije grupe.

Od toga je jedna grupa logoraša uspjela da pobjegne na teritoriju pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine, a drugu su pripadnici tzv. HVO-a jednostavno s leđa likvidirali. Ubijena su 23 Bošnjaka.Za ovaj zločin koji su počinili pripadnici tzv. HVO-a, do danas, niko nije odgovarao!Dana 28. avgusta 1993. HVO je uhapsio preostalo civilno stanovništvo, potovario ih u kamione i preko sela Kućani protjerao. Tada je u jednom klasičnom getu u dijelu Prozora koji se zove Pograđe, HVO ostavio da životare ukupno 128 lica bošnjačke nacionalnosti, uglavnom članove porodica majstora koji su bili potrebni za održavanje ratne teknike HVO-a.

Za zločin nad Bošnjacima Hera kod Prozora, još niko nije odgovarao.