VIJESTI | Februar 2, 2023

Kako je Konaković slagao javnost o prirodi svoje posjete Miloradu Dodiku: Tvrdi da je u posjetu otišao u svojstvu predsjednika NiP-a, ali..

Nakon što je jučer posjetio koalicionog partnera Milorada Dodika, novoimenovani ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine danas je kazao kako je to uradio u svojstvu predsjednika Naroda i pravde, a ne u svojstvu ministra vanjskih poslova. Da to zaista nije tako, pokazuju sljedeće činjenice..

Kako je Konaković slagao javnost o prirodi svoje posjete Miloradu Dodiku: Tvrdi da je u posjetu otišao u svojstvu predsjednika NiP-a, ali..

Nakon što je jučer posjetio koalicionog partnera Milorada Dodika, novoimenovani ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine danas je kazao kako je to uradio u svojstvu predsjednika Naroda i pravde, a ne u svojstvu ministra vanjskih poslova. 

Ako je to zaista tako zašto je onda Konaković u posjetu Dodiku otišao sa službenim automobilom ministarstva?

Pored toga, Milorad Dodik je svog koalicionog partnera Konakovića cijelo vrijeme sastanka oslovljavao sa "ministre", a ne kao lidera Nip-a. Sastanak također nije bio popraćen stranačkim zastavama SNSD-a i Naroda i pravde, već zastavama manjeg bosanskohercegovačkog entiteta, a priroda razgovora ticala se vanjskih poslova i kadroviranja u Ministarstvu vanjskih poslova.

Uzevši u obzir gore navedene činjenice, nije teško doći do zaključka da je Elmedin Konaković još jednom slagao javnost.