HISTORIJA | Juli 20, 2022

Musa Tinjak je megafonom pozvao četnike i rekao im da se pripreme za napad

Na današnji dan 1995. godine prilikom oslobađanja šireg rejona sela Brda u Općini Konjic, poginuo je zlatni ljiljan Musa Tinjak kao pripadnih 2. bataljona 449. Istočnohercegovačke brdske brigade. 

Musa Tinjak je megafonom pozvao četnike i rekao im da se pripreme za napad

Na današnji dan 1995. godine prilikom oslobađanja šireg rejona sela Brda u Općini Konjic, poginuo je zlatni ljiljan Musa Tinjak kao pripadnih 2. bataljona 449. Istočnohercegovačke brdske brigade. 

Rođen je 30.1.1970. godine u selu Borovičići kod Nevesinj. Već na samom početku rata Musa se pokazao kao dobar borac i hrabar mladić. Njegov prvi ratni poduhvat bio je organizovanje i spašavanje naroda sela Borovičići kojeg je zajedno sa svojim saborcima kroz neprijateljske linije izveo na slobodnu teritoriju u Mostaru.

Najzanimljivija priča koja se veže za šehida Musu Tinjaka svakako je ona koju je ispričao i prenio legendarni komandant 4. muslimanske brigade, Nezim Halilović Muderris. Na dan pogibije, rahmetli Musa je nakon obavljenog podne namaza putem megafona pozvao četnike i rekao im da će biti napadnuti za 15 minuta. Pozvao ih je da se spreme te da se bore muški i hrabro. Nakon 15 minuta uslijedio je napad Musine grupe, a sam Musa Tinjak postigao je šehadet.