VIJESTI | Juni 18, 2023

Nikšić najavio da će SDP glasati za HDZ-ovog Marina Vukoju, Bećirović sad kaže da ima i boljih za Ustavni sud BiH

Povodom aktuelne rasprave o izboru sudije Ustavnog suda BiH iz bh. entiteta FBiH, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović poručio je da izbor sudija Ustavnog suda BiH ne smije biti predmet političke trgovine između različitih stranaka.

Nikšić najavio da će SDP glasati za HDZ-ovog Marina Vukoju, Bećirović sad kaže da ima i boljih za Ustavni sud BiH

Bećirovićev stav u kojem jasno negoduje zbog mogućeg izbora HDZ-ovog Marina Vukoje, kojeg je parlamentarna komisija rangirala na prvo mjesto, u suprotnosti je sa stavom njegove stranke, SDP-a, čiji je predsjednik Nermin Nikšić još u martu potvrdio da će zastupnici te stranke glasati za Vukoju. Da će podržati Vukoju u medijskim istupima potvrdili su i članovi Naše stranke i Naroda i pravde.

SDP se, objašnjavao je Nikšić, u prethodnom izboru sudije Ustavnog suda ponašao na način da je glasao za prvorangiranog.

 Tako da i ovdje ćemo se ponašati na isti način. Naravno da članovi SDP-a u Komisiji nisu bili spremni da oni, niti je to bio naš stav, eliminišu sve kandidate, da ide samo jedan kandidat na Parlament. Ali kad dođe do toga, kad dođe do glasanja, mi ćemo se držati svog principa, ukoliko se ne desi nešto spektakularno da promijenimo tu svoju odluku, ali ne bi trebalo - pojasnio je Nikšić u martu.

Vrijeme je da se prekine politička praksa koju su dominantno uspostavile u bh. entitetu FBiH SDA i HDZ, a u bh. entitetu RS SNSD, prema kojoj su se u Ustavni sud BiH birali stranački funkcioneri - poručuje Bećirović.

Podsjeća da prema članu VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud BiH se sastoji od devet sudija od kojih četiri člana bira Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, dva člana bira Narodna skupština Republike Srpske, dok tri člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava uz konsultaciju sa članovima Predsjedništva BiH.

Osnovni kriteriji za izbor članova Ustavnog suda BiH, prema Ustavu BiH, jesu da kandidati moraju biti pravnici visokog moralnog ugleda što znači da se u Ustavni sud BiH ne biraju predstavnici konstitutivnih naroda, a pogotovo ne kandidati koje unaprijed odredi bilo koja politička stranka u Bosni i Hercegovini.

Dosadašnje provedene procedure, u vezi sa utvrđivanjem liste najuspješnijih kandidata za izbor jednog sudije Ustavnog suda BiH iz bh. entiteta FBiH, upućuju na postupanja koja nisu u skladu s osnovnim kriterijima za izbor sudija Ustavnog suda BiH - navodi Bećirović.

Naime, pojašnjava, prema saznanjima koja su dostupna javnosti, na listi najuspješnijih kandidata nalazi se i osoba za koju Komisija za utvrđivanje liste najuspješnijih kandidata nije pružila adekvatne dokaze iz kojih bi se moglo zaključiti da predloženi kandidat, (između više od deset drugih kandidata, među kojima su i aktuelne sudije, profesori i doktori pravnih nauka, dokazani pravni praktičari i drugi ugledni pravnici), spada u red istaknutih pravnika visokog moralnog ugleda.

Suprotno tome, na listi uspješnih kandidata, ispod prvoplasiranog kandidata, Komisija Zastupničkog doma Parlamenta FBiH je rangirala brojne druge pravnike koji su prema kriterijima i standardima pravničke struke i nauke, pravničke prakse, pa i ustavnosudske prakse, prima facie, zaslužili da budu bolje plasirani od prvoplasiranog na listi kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH. Jedino razumno i na Ustavu BiH zasnovano rješenje je vraćanje nezavisnosti, stručnosti i transparentnosti u proces izbora sudija Ustavnog suda BiH i dosljedno poštivanje ustavnih kriterija pravničke struke i nauke - navodi se u Bećirovićevom saopćenju.