VIJESTI | Decembar 12, 2023

Pogledajte koga je sve Vlada HNK imenovala na današnjoj sjednici

Izmjenama i dopunama Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) za 2023. godinu, kantonalna Vlada je značajno povećala stavku isplata po pravosnažnim sudskim presudama i vansudskim nagodbama s prvobitno planiranih 4,5 na ukupno 6,5 miliona KM.

Pogledajte koga je sve Vlada HNK imenovala na današnjoj sjednici

Izmjenama i dopunama Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) za 2023. godinu, kantonalna Vlada je značajno povećala stavku isplata po pravosnažnim sudskim presudama i vansudskim nagodbama s prvobitno planiranih 4,5 na ukupno 6,5 miliona KM.
Odlukom s današnje sjednice Vlade, u tekućoj će godini 1,5 milion KM biti isplaćen po redovnim sudskim presudama za koje u Budžetu HNK-a uopće nisu bila planirana sredstva.
Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, izdvojila 80.000 KM za finansiranje projekata socijalne politike te 100.000 KM kao grant javnim kuhinjama.
Jednoglasno je podržan Zaključak kojim su kantonalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, ustanove i druge kantonalne institucije, službe i uredi, kao i privredna društva s većinskim udjelom državnog kapitala kojim upravlja HNK, te Agencija za državnu službu FBiH zaduženi odmah prekinuti i poništiti sve započete natječajne postupke za prijem i postavljenje državnih službenika i namještenika, uz izuzetak onih kojima je već doneseno rješenje o postavljenju.
Vlada HNK-a donijela je i nekoliko odluka i rješenja o imenovanjima.


Direktorom Uprave za prognanike i izbjeglice HNK-a imenovan je Inel Šejtanić, za v.d. predsjednice Ureda za zakonodavstvo Vlade HNK-a Svjetlana Marušić, direktorom Službe za zapošljavanje HNK-a Vlado Čuljak, v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša HNK-a Niko Marušić, komandant Štaba civilne zaštite Adil Šuta te načelnikom Štaba civilne zaštite Eugen Ćubela. Vlada je danas dala i prethodnu saglasnost na imenovanje Ivana Vukoje za direktora Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru.


Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, usvojena je Odluka o odobravanju realizacije postupka javne nabavke za redovno održavanje visećeg mosta u Ostrošcu, na regionalnoj saobraćajnici R-437 Ostrožac-Fojnica, s ciljem otklanjanja oštećenja koja ugrožavaju sigurnost saobraćaja ili konstrukcije samog mosta.


Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je Odluka o usvajanju Izvještaja o žetvi strnih žita u 2023. godini, uz napomenu kako se ukupna požnjevena površina ne razlikuje značajno u odnosu na prethodnu godinu, s tim da je primjetno umanjenje kakvoće zrna i ukupnog žetvenog prinosa, saopćila je Vlada HNK-a.